Her kan du klikke dig ind på de respektive gavle i  bebyggelsen.

 
      
      
      
     
     

Billederne til venstre viser gavlene ud mod Rødkælkevej, tilsvarende mod højre viser gavle i samme række mod nord.

 

Se de originale streg tegninger
Klik på tegningerne!

HISTORIEN

Kunstneren og grafikeren Aage Dedekam, som i tidsrummet 1996 til 1998 tegnet og lavet dekorationerne til gavlene på Rødkælkevej, fortæller her lidt om baggrunden.

Det hele startede da Glostrup Boligselskabs tidligere direktør, Martin Nielsen, henvendte sig til mig på "Åben Kunstudstilling" i Glostrup Fritidscenter en novemberdag i 1995.  Jeg viste dengang 8 akvareller fra "Det Gamle Glostrup".  Samt et oliemaleri af Norges Kong Harald.5.
 
Martin Nielsen spurgte, om jeg ikke ville kigge op på kontoret og hilse på en dag.
Overraskelsen var stor, da boligselskabets direktør, Leif Ingersholm, spurgte om jeg ikke havde lyst til, at komme med et forslag til udsmykning af gavlene på Rødkælkevej. Spændingen var til at tage og føle på.
 
Det er ingen sag at udsmykke en gavl, men 20? Det får adrenalinet til at koge i en spirende kunstnersjæl. Efter lang tid med intens tankevirksomhed, havde jeg 20 til 30 forskellige løsninger, men følelsen af, at det ikke var De rigtige, var alt for stor. En dag siger min kone Annette; "Aage hvorfor Iaver du ikke en historie ud af det?" Den sad! Nu havde jeg idéen, historien om historien.
 
Den historiske rejse gennem 20 gavlbilleder afspejler historien fra begyndelsen frem til i dag, hvor vi står på tærsklen til et nyt årtusinde. Jeg har draget Glostrups historie ind der, hvor det var muligt.
Hvad resten angår, må vi tænke os til, at sådan har det også været her på vestegnen, dengang for mange tusinde år siden - dengang det hele startede.
 
Glostrup april 1998.
Aage Dedekam
 
Efterskrift: 3 måneder efter gavle dekorationerne var monteret på Rødkælkevej, blev der
i Hvissinge overraskende fundet bopladser fra Vikingetiden, som yderligere forstærker og bekræfter den historie der sidder på vore gavle.
     
      
      
      
     
 
 
 
 
Aage Dedekam